Sign In
Behandlingsområden & Produkter

Allergier

Allergi.jpg
 

Allergiska besvär i ögonen består ofta av röda, kliande och rinnande ögon. När de allergiska besvären kommer från ögonen kallas det allergisk konjunktivit.

En film om Lecrolyn sine

 

 

Länk för nedladdning:

En film om Lecrolyn Sine

Symtom på ögonallergi

Följande symtom kan uppstå i samband med allergi:

  • Ögonen blir röda
  • Ögonen kliar
  • Ögonen rinner
  • Besvären i ögonen uppstår i samband med pollensäsongen
  • Besvären i ögonen tilltar eller kvarstår under längre perioder

Symtomen drabbar oftast bägge ögonen.

Allmänt om allergi

Allergiska besvär är ett stort problem för många. Under vår och sommar drabbas upp till en femtedel av landets tonåringar och vuxna av allergiska besvär med symtom från både ögon och näsa. Med stigande ålder minskar besvären, och är ganska ovanliga efter 50 års ålder. Risken att bli allergisk är högre om någon av föräldrarna har allergi, men många drabbas ändå.

Vad beror allergin på?

Den vanligaste allergiformen är pollenallergi, som i de flesta fall beror på att pollenkorn fastnat i ögonens och näsans slemhinnor. De ämnen som orsakar allergier kallas för allergener, ett exempel på en allergen är pollen.

Ordet allergi är grekiskt och betyder ändrad aktivitet. Då kroppen reagerar mot ett visst ämne, exempelvis björkpollen, sker en föränding av aktivitet. Vid dessa tillfällen frisätter en viss typ av kroppens celler, de så kallade mastcellerna, ett ämne som heter histamin. Histaminet ger upphov till flera kedjereaktioner i kroppens immunförsvar. Dessa reaktioner resulterar i sin tur i typiska allergiska besvär som snuva, nästäppa, rinnande och röda ögon.

Behandling av allergi

Det viktigaste är att i möjligaste mån undvika de allergiframkallande ämnena. Under pollensäsongen kan man t ex tänka på att ha fönstren stängda i sovrummet eller bilen och följa pollenrapporterna.

Det finns flera effektiva receptfria läkemedel att välja mellan. Det är viktigt att börja med behandling så fort symtomen börjar, och att ta den regelbundet under hela allergisäsongen.

För ögonen är det vanligast med ögondroppar som förhindrar att kroppens celler sprider histaminet, vilket förorsakar symtomen. Det finns även ögondroppar som lindrar effekterna av histaminet.

Det är viktigt att rätt diagnos ställs för att rätt behandling ska kunna sättas in.