Sign In
Behandlingsområden & Produkter

Hyprosan

Hyprosan_3-pack[1].jpg 

Så använder du Hyprosan:

  1. Öppna flaskan. Ge flaskan ett skak nedåt (så att innehållet kommer ned mot flaskans spets).

  2. Luta huvudet bakåt och håll flaskan ovanför ögat.

  3. Dra ned undre ögonlocket och rikta blicken uppåt. Tryck försiktigt ut en droppe i ögat.

  4. Blinka några gånger så att droppen sprids.

  5. Skaka av eventuell överbliven vätska.

  6. Skruva på korken ordentligt.

 

 

Länk för nedladdning:

Hyprosan

För behandling av alla typer av torra ögon

Hyprosan (hypromellos) är ett tårersättningsmedel som fungerar som den naturliga tårvätskan, det vill säga smörjer och fuktar ögat. Vid droppning fördelas Hyprosan snabbt över ögat, binder fukt och håller tårfilmen stabil under en längre tid. Det gör att varje droppe ger en behaglig effekt för ögat. Hyprosan är väl lämpat som basbehandling av torra ögon.

Den första droppflaskan utan konserveringsmedel

Hyprosan utan konserveringsmedel erbjuder en enkel och bekväm behandling tack vare att du kan använda en droppflaska istället för endosbehållare. Det innebär också att risken för sveda och irritation i ögat är mindre jämfört med konserverade droppar. Konserveringsmedel skall undvikas vid längre tids behandling, då symtomen kan förvärras (sveda, irritation, inflammation). Hyprosan kan användas med alla typer av kontaktlinser.

Hyprosan droppas i vardera ögat tre gånger dagligen eller vid behov. Hyprosan är ett receptfritt läkemedel och ingår vid receptförskrivning i högkostnadsskyddet.


Hyprosan finns i droppflaska 1x10 ml samt 3x10 ml. En droppflaska kan användas under en månad.

Läs mer i bipacksedeln.

Information om Hyprosan (hypromellos) till patient:

Information om Hyprosan (hypromellos) till vårdpersonal: