Sign In
Behandlingsområden & Produkter

Glaukom (Grön starr)

Glaukom.jpg 

Glaukom "grön starr" drabbar framför allt äldre människor. Det är en ögonsjukdom som ofta kännetecknas av ett förhöjt tryck i ögat.

Det finns flera olika former av glaukom, gemensamt för alla är skador i synnervshuvudet/synnerven som på sikt medför synfältsdefekter. Behandlingen går ut på att sänka ögats tryck till en nivå där synnerven ej tar skada.

 En film om Glaukom(utan text)


(med text)


Länk för nedladdning:

En film om Glaukom (utan text)

En film om Glaukom (med text)

Så droppar du med endosbehållare

 

 

Länk för nedladdning:

Så droppar du med endosbehållare

Varför blir det högt tryck i ögat?

Det är obalans mellan kammarvätskans produktion och utflöde. Kammarvätskan bildas i ögats strålkropp, rinner fram mellan linsen och regnbågshinnan för att sedan lämna ögat via utflödeskanaler i kammarvinkeln. När ögats tryck stiger beror det nästan alltid på svårighet för kammarvätskan att passera utflödessystemet.

Hur upptäcker man att ögontrycket är för högt?

Genom att mäta ögats tryck får man exakt besked om dess nivå. Oftast används en applanationstonometer vid tryckmätningen. Hos de flesta personer ligger trycket mellan 10–22 mm Hg (kvicksilver) men olika ögon tål olika högt tryck. En del ögon kan vara extra känsliga och skador uppstår vid förhållandevis lågt tryck.

Varför blir det skador i synnervshuvudet/synnerven?

Orsaken är inte helt känd men troligen beror det på försämrad blodcirkulation till synnervshuvudet/synnerven. Den försämrade blodcirkulationen kan orsakas av förhöjt ögontryck men kan också orsakas av t ex åderförkalkning av ögats blodkärl.

Hur upptäcker man förändringar i synnervshuvudet/synnerven?

 1. Läkaren inspekterar synnersvhuvudet.
  Läkaren upptäcker eventuella förändringar på synnervshuvudet/synnerven när man tittar in i ögat med en speciell lins.

 2. Genom synfältsundersökning ser man var synnerven är skadad.
  Synfältsundersökning sker regelbundet för att man säkrare skall kunna följa sjukdomsförloppet. Det finns olika synfältsapparater.

Olika former av Glaukom

Öppenvinkelsglaukom

Öppenvinkelglaukom är den vanligaste formen av glaukom i Sverige. Ca 90% av glaukompatienterna har öppenvinkelglaukom. Sjukdomen är kronisk och som regel utvecklas sjukdomen i båda ögonen, men utvecklingen brukar ske i olika takt. Sjukdomsförloppet vid öppenvinkelglaukom är långsamt. Oftast är förloppet godartat. Den drabbade noterar som regel inget anmärkningsvärt innan synnervsskadan är omfattande. Vissa patienter säger dock att de har märkt en diffus tryckkänsla i ögat. Personer som har glaukom utvecklar oftast förr eller senare en stegring av ögontrycket. Ögats tryckkänslighet varierar kraftigt beroende på individuella riskfaktorer där ärftlighet, brytningsfel och allmänsjukdomar spelar stor roll. Orsaken till det stegrade ögontrycket beror på försvårat avflöde av kammarvattnet. Då öppenvinkelglaukom är en kronisk sjukdom kräver den livslång uppföljning och behandling.
 

Trångvinkelglaukom

Sjukdomen har ett snabbt förlopp. Kammarvinkeln är trång och avflödet av kammarvattnet upphör mer eller mindre totalt och då stiger trycket snabbt. Ögat blir rött och mycket irriterat. En svår värk uppstår. Tillståndet kräver akut ögonbehandling.

Vem drabbas av glaukom? (Öppenvinkelglaukom)

Sjukdomen är sällsynt före 40-års åldern och de flesta fall uppkommer efter 60-års åldern. Om glaukom finns i släkten (far, mor eller syskon) löper man något högre risk att drabbas av sjukdomen.

Behandling av glaukom

Behandlingen går ut på att sänka ögats tryck till en så låg nivå att synnerven ej tar skada av trycket. Om synnervsskada har uppkommit inriktas behandlingen på att bevara kvarvarande synfunktion. Det finns olika behandlingsmetoder för att sänka ögontrycket. Vanligast är att sänka trycket med droppar.

 
Ögondroppar

 • Det finns ögondroppar som hämmar produktionen av kammarvätska.
 • Det finns ögondroppar som öppnar avflödeskanalen.
 • Det finns ögondroppar som både hämmar produktionen och förbättrar avflödet av vätska, så kallade kombinationsdroppar

Dropparna är förpackade i flaska eller endosförpackade i sk endosbehållare.
 

Kapslar/tabletter

Det finns kapslar/tabletter som hämmar produktionen av kammarvätskan.
 

Laserbehandling

Med laserljus vidgar man kammarvinkelns utflödeskanaler för att underlätta utflödet av kammarvätska. Kammarvätskan kan då lättare passera från ögat. Laserbehandlingen tar ca 10 minuter och är i regel smärtfri.
 

Operation

Operationstekniken innebär att man öppnar upp en ny utflödeskanal för kammarvätskan. Operationens syfte är att förbättra utflödet av kammarvätskan eller att sänka vätskeproduktionen.

Vad bör man tänka på vid glaukom?

 • att sköta sina ögonläkemedel korrekt, det vill säga droppa i ögonen enligt ordination från läkare
 • att gå på avtalade och regelbundna ögonkontroller
 • att ögonläkemedel kan ge biverkningar
 • att tala om för andra läkare att man använder ögonläkemedel
 • att kontakta ögonmottagningen om du har problem eller funderingar om dina ögon (Ögonkliniken är till för dig)
 • att det är ofarligt för ögonen att läsa, handarbeta, titta på TV, arbeta hårt osv.
 • att uppmana nära släktingar (syskon och barn) att kontrollera sina ögon när de kommer upp i 45-års åldern

Glaukom "grön starr" drabbar framför allt äldre människor. Det är en ögonsjukdom som ofta kännetecknas av ett förhöjt tryck i ögat.

Det finns flera olika former av glaukom, gemensamt för alla är skador i synnervshuvudet/synnerven som på sikt medför synfältsdefekter. Behandlingen går primärt ut på att sänka ögats tryck till en nivå där synnerven ej tar skada.