Sign In
Forskning & Utveckling
Skip Navigation LinksSanten > Sverige > Forskning & Utveckling

Kontakt
Ni är välkomna att komma med era frågor och synpunkter till Santen!

Forskning & Utveckling

För att möta det globala behovet av läkemedel med våra nätverk som omfattar Japan, USA, Europa och Asien 

Utveckling av nya läkemedel innebär en lång period på över 10 år, samt en mångsidig process som sträcker sig från grundforskning till marknadsföring. För att patienterna så fort som möjligt ska kunna befrias från oro över sin sjukdom, måste vi förbättra vår FoU process. För detta ändamål, bedriver Santen en verksamhet för att upptäcka nya läkemedel och klinisk utveckling på en global nivå, där anläggningar från Santen Gruppen och dess relaterade organisationer världen över används. På detta sätt stärker vi vårt system för att skapa nya produkter och för att möta läkemedelsbehoven på en global marknad i tid.  


Inom forskningsområdet, har vi inom Santen koncentrerat vår grundforskning, icke-kliniska studier och forskning av läkemedels formuleringar till Nara Forsknings- och Utvecklingscenter (Nara Research and Development Center), för att integrera kunskap om våra olika sektioner och skapa bättre produkter. Vi arbetar även på att snabba upp vårt beslutsfattande. Med hjälp av externa organisationer, har vi byggt upp ett system för att underlätta informationsutbyte och samarbete över hela vårt nätverk. Santen köpte Santen S.A.S. år 2011 (före detta känt som Novagali), ett franskt ögonläkemedelsföretag som har utmärkt FoU kapacitet och teknologier för läkemedels formuleringar inom fältet för torra ögon. Detta köp har förstärkt Santens utvecklingspipeline och förstärkt dess internationella konkurrenskraft inom det oftalmiska fältet.   


För att snabba på utvecklingen har Santen omlokaliserat dess nav till USA (Santen Inc.), där kliniska tester kan utföras inom relativt kort tid. För att förbättra och kvalitet och effektivitet av den kliniska forskningen, bygger vi upp ett system för att kunna utföra klinisk utveckling på ett tidigt stadium i USA medan klinisk utveckling på ett senare stadium utförs i Japan, USA, Europa, Kina och andra asiatiska länder, liksom i andra i andra tillväxtländer. 


rd_map.jpg

Slå ihop global erfarenhet och teknologi för att erbjuda patienter en ljusare framtid

För att marknadsföra vår nätverksbaserade läkemedelsforskning och global FoU ansträngningar, ställer Santen stor vikt på att stärka våra relationer med universitet, forskningsorganisationer och andra läkemedelsföretag för att få fram nya behandlingar för patienter i hela världen. Vi hoppas att dessa relationer ska leda fram till nya upptäckter och lanseringar av nya behandlingar för allvarliga ögonsjukdomar, glaukom, diabetesrelaterad makulaödem och uveit, ett tillstånd med begränsade behandlingsmöjligheter.

rd_cooperation.jpg