Sign In
Santen
Skip Navigation LinksSanten > Slovakia > Santen > Hodnoty a vízie
Kontakt
Santen Pharmaceutical uvíta všetky vaše otázky a pripomienky.

Hodnoty spoločnosti Santen

Hodnoty a zásady konania našej organizácie

Jasná vízia

Aby sme dosiahli náš primárny cieľ a zabezpečili stály rast, vytvárame jasnú víziu budúcnosti a plánujeme stratégie, prostredníctvom ktorých naše vízie napĺňame.

Otvorenosť

Podnecujeme diskusiu a ceníme si otvorené vyjadrovanie názorov. Základným princípom je vždy náš cieľ prispieť k zvyšovaniu kvality života pacientov a ich blízkych.

Kreativita a inovatívnosť

Vyvíjame konkrétne výrobky a inovatívne služby a procesy. Podporujeme inovatívnosť a uplatňujeme osvedčené postupy v danom odvetví.

Rozvoj personálu

Rozvoj každého jedného zamestnanca je dôležitou súčasťou našej firemnej kultúry. Podporujeme sa navzájom, aby sme konali podľa základných hodnôt a individuálnych zásad konania spoločnosti Santen.

Súlad s ľudskou spoločnosťou

Spoločnosť Santen si uvedomuje svoju zodpovednosť voči ľudskej spoločnosti a koná v súlade so svojimi etickými zásadami.

Individuálne zásady konania

Integrita a dôvera

Našu prácu vykonávame zodpovedne. Naši kolegovia, zákazníci a partneri nám môžu plne dôverovať.

Orientácia na zákazníka

Pri definovaní vlastných cieľov vždy berieme ohľad na pacientov a ich blízkych.

Odbornosť

Neustále rozvíjame naše odborné vedomosti a zručnosti, aby sme dokázali prekonávať výzvy, s ktorými sa pri svojej práci stretávame.

Inovatívnosť

Nebojíme sa zavádzania zmien. Aktívne navrhujeme vylepšenia pracovných postupov a zmeny zavádzame rýchlo.

Spolupráca

Rešpektujeme rozdiely medzi ľuďmi. Chceme porozumieť skúsenostiam a názorom ľudí pochádzajúcich z rôznych kultúr a berieme ich do úvahy. Vďaka tomu dokážeme zvyšovať kvalitu našej práce aj spokojnosť zákazníkov.

 Vízia spoločnosti Santen

Tenki ni sanyo-suru

„Skúmame taje a spôsob fungovania prírody, aby sme mohli zlepšovať zdravie ľudí."

 

 

Aby sme mohli prinášať prospech pacientom a ich blízkym, rozhodli sme sa prijať nasledujúcu dlhodobú strategickú víziu: Do roku 2020 rozvinúť spoločnosť Santen do podoby špecializovanej farmaceutickej spoločnosti s globálnou pôsobnosťou, ktorá je skutočne uznávaná na celom svete, je dôveryhodným partnerom pre zdravotníckych odborníkov, pacientov a ich blízkych aj ľudskú spoločnosť ako celok.

 

Zaviazali sme sa, že budeme chrániť a zlepšovať zrak a zdravie pacientov. Spoločnosť Santen dúfa, že svojím zameraním na oftalmologiká prispeje k rozvoju liečebných postupov prostredníctvom inovatívnych výrobkov a služieb pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov na celom svete.