Sign In
Spolocenska zodpovednost
Skip Navigation LinksSanten > Slovakia > Spolocenska zodpovednost
Kontakt
Santen Pharmaceutical uvíta všetky vaše otázky a pripomienky.

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

​Hodnoty spoločnosti Santen – Tenki ni sanyo suru – stelesňujú to, čo spoločnosť stále považuje za dôležité už viac ako 120 rokov od svojho založenia v roku 1890. Naším poslaním je pomáhať pacientom a ich blízkym a tým prispievať k rozvoju ľudskej spoločnosti neustálym tvorivým a inovačným úsilím.

 

Aby sme zabezpečili, že všetky obchodné aktivity budú v súlade s hodnotami a poslaním našej spoločnosti, zaviedli sme „Organizačné zásady", ktoré sú vyjadrením ideálneho stavu našej organizácie a „Individuálne zásady konania" ako návod k tomu, ako by zamestnanci mali konať a správať sa. Aby sme poskytli konkrétnejšie zásady konania, tiež sme sformulovali „Zásady spoločnosti Santen", ktoré obsahujú „Vyhlásenie o firemnom správaní" a „Etický kódex". Pravidlá správania spoločnosti Santen, ktoré sa zameriavajú na tri piliere: „dôvera zákazníkov", „zodpovednosť a rast zamestnancov" a „súlad s ľudskou spoločnosťou", vyžadujú, aby zamestnanci nielen dodržiavali všetky platné zákony a predpisy, ale aby svojím správaním demonštrovali najvyššie štandardy etiky a integrity. Priebežne pracujeme na šírení a podpore dodržiavania Zásad spoločnosti Santen v rámci celej skupiny.

 

Veríme, že uceleným a neustálym vykonávaním obchodných aktivít a aktivít v rámci CSR môžeme prispieť k trvalej udržateľnosti ľudskej spoločnosti a životného prostredia, čo povedie k realizácii našej dlhodobej vízie riadenia.