Sign In
Terapeutické oblasti a produkty
Skip Navigation LinksSanten > Slovakia > Terapeutické oblasti a produkty > Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

​VPDM je hlavná príčina zrakového postihnutia vo vyspelých krajinách.

 

Ak zaznamenáte nižšie uvedené symptómy, čo najskôr sa poraďte s oftalmológom, pretože môžu poukazovať na výskyt vekom podmienenej degenerácie makuly.

 

Rozmazané centrálne videnie alebo ešte konkrétnejšie:

  • strata ostrosti videnia – slová v knihe sú rozmazané, prípadne máte problém rozoznávať tváre,
  • strata citlivosti na kontrast, blednutie farieb,
  • deformácia centrálneho videnia, rovné čiary sa zdajú byť krivé.

Čo je to...

VPDM sa vyskytuje vtedy, keď sa poškodí alebo opotrebuje kritická oblasť sietnice nazývaná makula. Makula je oválna pigmentová škvrna blízko stredu sietnice, ktorá je zodpovedná za videnie s vysokým rozlíšením. Samotná sietnica je vrstva v zadnej časti oka, ktorá obsahuje bunky citlivé na svetlo. Posiela obrázky toho, čo oko vidí, do mozgu. Porušenie vedie k nezvratnej strate centrálneho videnia, hoci periférne videnie zostáva zachované. VPDM sa v súčasnosti nedá vyliečiť.

 

AMD.jpg

 

Existujú dva typy degenerácie makuly:


Suchá VPDM (alebo atrofická VPDM) je častejší podtyp a trpí ním asi 90 % pacientov s týmto ochorením. Menšia skupina pacientov trpí vlhkou (alebo exsudatívnou) formou, ktorá často postihuje tých, ktorí už v anamnéze majú suchú VPDM.

 

Príčiny

Príčinou suchej VPDM je starnutie a stenčovanie tkanív makuly. Vďaka tomu sa môžu drúzy (odpadový materiál buniek sietnice) akumulovať pod sietnicou.
Vlhká VPDM sa vyskytuje vtedy, keď pod sietnicou začnú rásť abnormálne krvné cievy.

Rizikové faktory

Ak máte viac ako 60 rokov, fajčíte, trpíte obezitou, máte vysoký krvný tlak, genetickú predispozíciu alebo ste žena, máte vyššie riziko vzniku VPDM.

Diagnostika

Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z vyššie uvedených symptómov, čo najskôr navštívte oftalmológa a nechajte sa vyšetriť.

Oftalmológ vám po rozšírení zreničiek pravdepodobne vykoná funduskopiu (vyšetrenie sietnice). Klasifikácia VPDM a možností liečby si môže vyžadovať absolvovanie niektorých ďalších testov, napr. fluoresceínová angiografia (FAG) alebo optická koherentná tomografia (OCT).

Liečba

VPDM sa nedá vyliečiť, no hoci môže ovplyvniť ostrosť vášho videnia a teda napr. čítanie, nikdy nespôsobí úplnú slepotu, keďže okolité zorné pole zostáva nepoškodené. Pomocou nových liečebných modalít je možné progresiu ochorenia spomaliť a niekedy dokonca aj zlepšiť.

Užívaním vysokých dávok niektorých antioxidantov (vitamíny C a E, meď, zinok a betakarotén*) sa môže riziko progresie už existujúcej suchej VPDM znížiť. Nedávne odporúčania uvádzajú optimalizáciu tejto formulácie substitúciou betakaroténu s karotenoidmi makuly: luteínom a zeaxantínom.* Takisto existujú určité dôkazy, že strava obsahujúca dostatok omega-3 mastných kyselín, luteín a zeaxantín môže indikovať nižšie riziko VPDM.

Momentálne na suchú VPDM nie je k dispozícii liek. V prípade, že máte vlhkú formu VPDM, ktorá sa prejavuje závažnejším a rýchlym poškodením zraku a zároveň subjektívnym dosahom, existuje niekoľko alternatívnych spôsobov liečby, napr. priama laserová liečba, fotodynamická liečba a injekcie podávané priamo do oka.

 

 

*podľa štúdií ARED