Sign In
Terapeutické oblasti a produkty

Glaukóm

Pojem „glaukóm" je odvodený od gréckeho slova „glaukós", čo znamená „priezračný".

 

Glaukóm predstavuje zákernú skupinu ochorení, pretože sa vyvíja pomaly, niekoľko rokov, bez toho, aby sa nejako prejavoval. Na začiatku si ani nemusíte všimnúť, že sa niečo deje, pretože ochorenie obvykle začína nepozorovateľnými bielymi miestami na vonkajšom (periférnom) zrakovom poli, ktoré sú typické pre najčastejšiu formu – glaukóm s otvoreným uhlom. Keď spozorujete poruchy zraku, glaukóm už bude v značne pokročilom štádiu a zrak sa vám bude postupne zhoršovať. V takom prípade čo najskôr navštívte očného lekára, pretože toto ochorenie môže viesť k slepote.

 

Hoci glaukóm zvyčajne postihuje obidve oči, nemusí to byť v rovnakej miere. Lepšie oko môže istý čas kompenzovať druhé, ktoré začne strácať miesta v zrakovom poli.

Čo je...

Glaukóm je najčastejšia príčina nezvratnej straty zraku na svete. Postihuje zrakový nerv, ktorý spája oko s mozgom (zadná časť vnútra očnej gule). K poškodeniu veľmi často dochádza, keď je vnútroočný tlak (IOP) – hlavný rizikový faktor glaukómu – príliš vysoký. Stane sa to, keď je zablokovaný odtok komorovej vody, ktorá vypĺňa priestor medzi rohovkou a šošovkou a ktorá okrem iného udržiava v oku normálny tlak. Existuje 50 rôznych druhov glaukómu.​

Rizikové faktory

Rizikové faktory vzniku glaukómu:

 • Vysoký tlak v oku (VOT): tlak v oku sa zvyšuje, pretože odtok komorovej vody (ktorá v oku udržiava normálny tlak) je z nejakého dôvodu narušený.

Očný tlak môže byť každú hodinu, deň a týždeň iný a závisí od mnohých faktorov. Zo štatistického hľadiska sa normálny tlak pohybuje v rozpätí od 10 do 21 mm Hg (milimetrov ortuti, čo je stupnica na zaznamenávanie očného tlaku). Mierne zvýšený očný tlak (22 – 30 mmHg) nemusí nevyhnutne spôsobovať žiadne poruchy v zrakovom poli. No ak máte VOT nad 30 mmHg, riziko glaukómu je 40-násobné. Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší tlak, tým vyššie riziko pre zrakový nerv. Niektorí pacienti s glaukómom však majú očný tlak nižší ako 21 mmHg. Inými slovami, tolerancia tlaku nervovým tkanivom závisí aj od konkrétneho jednotlivca.

 • Vek: každá dekáda života zvyšuje riziko glaukómu dvojnásobne (glaukóm sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí nad 60 rokov a len zriedka u osôb mladších ako 40 rokov)
 • Rodinná anamnéza: ak máte glaukóm v rodine, je 3- až 9-krát pravdepodobnejšie, že ho budete mať aj vy
 • Tzv. exfoliačný syndróm, ktorý sa často vyskytuje v severských krajinách (sivé šupiny na povrchu šošovky, ktoré môže očný lekár zistiť pomocou mikroskopu)
 • Krátkozrakosť (myopia): ak máte myopiu s viac než -3 dioptriami, riziko glaukómu je dvoj- až trojnásobné
 • Rasa: U osôb afrického alebo afro-karibského pôvodu je riziko glaukómu v porovnaní s belochmi 5- až 6-násobné
 • Niektoré ďalšie ochorenia: diabetes, ateroskleróza (stvrdnutie tepien) a hypertenzia (vysoký krvný tlak) môžu narušiť prietok krvi v oku a vystaviť oko glaukomatóznym poruchám.

Diagnóza

Navštívte očného lekára:

 • najneskôr vo veku 40 rokov
 • každých 5 rokov, ak máte 40 až 60 rokov
 • každé 2 až 3 roky, ak máte viac ako 60 rokov

Aby lekár zistil, či máte glaukóm, vyšetrí vám oči špeciálnym mikroskopom, tzv. štrbinovou lampou, vďaka ktorej získa zväčšený, trojrozmerný obraz štruktúr vo vnútri oka. Keď ju použije spolu so špeciálnymi šošovkami, môže preskúmať zadnú časť oka, kde sa nachádza hlava zrakového nervu (u niektorých pacientov s glaukómom môžu byť v tejto oblasti viditeľné osobitné zmeny).

 

Váš očný lekár vám tiež zmeria očný tlak a hrúbku rohovky, pretože aj to môže mať vplyv na hodnotu vnútroočného tlaku. Pomocou gonioskopie vyšetrí uhol, v ktorom sa dúhovka stretáva s rohovkou. Okrem toho vám môže pomocou tzv. perimetrie vyšetriť aj zrakové pole.

V prípade diagnostikovania glaukómu sa obvykle začne podávať liečba na zníženie tlaku.

 

Ak je tlak vysoký, no nie sú prítomné žiadne príznaky glaukómu, je možné situáciu buď sledovať bez liečby, alebo začať s profylaktickou liečbou. Rozhodnutie by však mal v každom prípade vykonať očný lekár.

Liečba

Liečba glaukómu spočíva v znižovaní vnútroočného tlaku. Cieľom je spomaliť progresiu ochorenia. Nanešťastie, stratený zrak už nie je možné obnoviť. Možnosti liečby sú spravidla zoradené v tomto poradí:

 1. lieky (očné kvapky)

 2. laser

 3. operácia

Liečba glaukómu pomocou liekov obvykle trvá celý zvyšok života. Pri dlhodobej liečbe by ste mali zvážiť používanie očných kvapiek bez konzervačných látok, aby ste dosiahli optimálnu znášanlivosť lieku. Lieky buď znižujú objem komorovej vody (napr. betablokátory), alebo zvyšujú jej odtok (napr. kvapky s obsahom analógov prostaglandínu). Je nevyhnutné, aby ste lieky používali tak, ako vám to odporučil lekár, pretože vám pomôžu len vtedy, ak ich budete správne používať.

 

Alternatívou je laserová liečba (laserová trabekuloplastika) komorového uhla, ktorej cieľom je zlepšiť odtok komorovej vody, a tak aspoň na niekoľko rokov znížiť tlak. Ak glaukóm napriek liekom alebo laserovej terapii progreduje, môže sa použiť chirurgická liečba.

 

Najčastejším typom operácie glaukómu je trabekulektómia. Ide o postup, ktorého cieľom je zmierniť vnútroočný tlak odstránením časti trabekulárnej sieťoviny oka a priľahlých štruktúr. Umožní sa tým odtok komorovej vody zvnútra oka do priestoru pod spojivkou, kde sa vstrebe.