Sign In
Výskum a vývoj
Skip Navigation LinksSanten > Slovakia > Výskum a vývoj

Kontakt
Santen Pharmaceutical uvíta všetky vaše otázky a pripomienky.

Globálny systém výskumu a vývoja

Zladenie globálnych lekárskych potrieb s našimi sieťami, ktoré zahŕňajú Japonsko, Spojené štáty, Európu a Áziu

Vývoj nových liečiv vyžaduje dlhý čas (viac ako 10 rokov) a takisto rozmanité procesy od základného výskumu až po uvedenie na trh. Aby sme dokázali pacientov čo najskôr zbaviť obáv z ich choroby, musíme zlepšovať efektivitu nášho procesu výskumu a vývoja. Na tento účel vykonáva spoločnosť Santen globálny výskum liečiv a klinický vývoj s využitím závodov skupiny Santen a súvisiacich organizácií na celom svete. Týmto spôsobom podporujeme svoj systém vytvárania nových výrobkov, ktoré dokážu včas naplniť globálne lekárske potreby.

 

Z pohľadu výskumných činností v rámci spoločnosti Santen sme sústredili náš základný výskum, neklinické štúdie a výskum zloženia liečiv do nového Výskumného a vývojového centra v meste Nara, aby sme tak dokázali zužitkovať vedomosti z rôznych odborov a vytvárali lepšie produkty. Zároveň pracujeme na urýchlení nášho procesu rozhodovania. S pomocou externých organizácií sme vytvorili systém na zjednodušenie výmeny informácií a spoluprácu v rámci našich vlastných sietí. Santen v roku 2011 kúpila spoločnosť Santen S.A.S. (predtým pôsobiacu pod názvom Novagali), francúzsku farmaceutickú spoločnosť pracujúcu v odbore oftalmológie, ktorá dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja a technológie formulácie liečiv zameraných na suché oko. Tento nákup posilnil rozvoj interných postupov spoločnosti Santen a zvýšil jej medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti oftalmológie.

 

Aby spoločnosť Santen urýchlila svoj klinický vývoj, presunula jedno zo svojich centier do Spojených štátov (Santen Inc.), kde sa klinické skúšky dajú vykonávať v relatívne krátkom čase. Aby sme zvýšili kvalitu a efektivitu klinického vývoja, budujeme systém realizácie klinického vývoja v počiatočnej fáze v Spojených štátoch, pričom klinický vývoj v neskorej fáze prebieha v Japonsku, Spojených štátoch, Európe, Číne a ďalších ázijských krajinách, ale tiež v iných rozvíjajúcich sa krajinách.

 

rd_map.jpg
 

Primárne oblasti výskumu a vývoja

The development pipeline

 

Zlučovanie globálnych skúseností s technológiami s cieľom ponúkať pacientom lepšiu budúcnosť

Aby sme podporili naše úsilie v oblasti objavovania liekov založené na globálnom výskume a vývoji, spoločnosť Santen kladie značný dôraz na posilnenie vzťahov s univerzitami, výskumnými organizáciami a ďalšími farmaceutickými firmami s cieľom vytvárať nové liečebné postupy pre pacientov na celom svete. Dúfame, že tieto vzťahy povedú k objaveniu a zavedeniu nových liečebných postupov na liečbu ťažkého syndrómu suchého oka, glaukómu, diabetického makulárneho edému a uveitídy – stavu s obmedzenými možnosťami liečby.

rd_cooperation.jpg